Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: Elementarne pojęcia naukowe
Kwas to pojęcie zaczerpnięte ze słownika chemików. Substancja oddająca innym substancjom jony wodorowe nosi miano kwasu. Jony te zwane są także protonami, symbol chem. H+. Jeśli reakcja zachodzi w wodzie (H2O), to powstają jony oksoniowe (H3O+), a odczyn pH spada. W dużym uogólnieniu kwas można zdefiniować jako przeciwieństwo zasady.


↑ top · IndeksWłaściwości kwasów

Właściwości kwasów w kontekście żywności i jej przyrządzania.

  • Powodują ścinanie białek
  • W roztworach wodnych odznaczają się kwaśnym smakiem
  • Wraz z zasadami tworzą wodę oraz sole
  • Kwas cytrynowy i kwas octowy można rozpoznać po zapachu.
  • Kwasy są żrące. Szczególną wrażliwość na ich działanie wykazują metale nieszlachetne oraz wapno. Silniejszym z nich ulegają także skóra oraz odzież.
  • Działanie kwasów osłabia woda, którą mogą zostać rozcieńczone.
  • W temperaturach pokojowych mogą przyjąć wszystkie stany skupienia - stały (np. witamina C), ciekły (np. kwas solny) lub lotny (np. dwutlenek węgla).

Ocet to nic innego jak rozpuszczony w wodzie kwas octowy. Mikstura ta znana była już w starożytności. Godzina narodzin np. kwasu solnego, kwasu azotowego czy też kwasu siarkowego wybiła z kolei w średniowieczu.


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.005803 Sekunden