Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: Artykuły spożywczeRybyRyby morskie
Synentognathi to mały zoologiczny rząd ryb wyposażonych zwykle w rzucającą się w oczy przedłużoną szczękę. U większości przedstawicieli płetwy brzuszne, grzebietowe i odbytowe umiejscowione są w tylnej 1/3 ciała lub uległy przynajmniej wyraźnemu przemieszczeniu ku tyłowi. Linia boczna tych ryb przebiega ściśle przy linii brzucha. Dryfujące algi to obiekty, do których samiczki przylepiają swe jaja.

Do Synentognathi zaliczamy np:

  • ptaszora
  • belonowate
  • makreloszowate

Niektóre źródła przyporządkowują je również do podrzędu aterynokształtnych (zool.: Atheriniformes).


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.004938 Sekunden