Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: Artykuły spożywczeMleko i nabiał
Mianem mleka surowego określa się nieskalane absolutnie żadną obróbką mleko krowie o przeciętnej zawartości tłuszczu mlecznego rzędu 3,5-4 %. Udział ten podlega naturalnym wahaniom w zależności od rasy krowy, podawanej paszy czy też pory roku. Równie dobrze może więc podskoczyć powyżej 4% lub - wręcz przeciwnie - nie przekroczyć 3,5%.

Kupując mleko bezpośrednio od gospodarza, nabywamy produkt chłodzony. Czasami jest on jeszcze filtrowany. Na tym jednak kończy się stopień jego obrobienia. Zakłady mogące pochwalić się koncesją na sprzedaż mleka surowego podlegają ciągłej kontroli i zobligowane są do ścisłego przestrzegania surowych przepisów odnośnie higieny.


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.004673 Sekunden