Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: Artykuły spożywczeSkorupiaki
W języku zoologów pojęcie reptantia odnosi się do zasilających szeregi skorupiaków (zool: crustacea) dziesięcionogów kroczących, wzgl. chodaczków. Podobnie jak w przypadku ryb tak i ich naturalnym biotopem i obszarem występowania są wody słodkie oraz słone.

Istnieje kilka cech pozwalających odróżnić kroczące, wzgl. chodaczki od krewetek. Z wyjątkiem langust i łopaciarzy pierwsza para kończyn kroczących przekształciła się w mocne szczypce. Od strony bocznej pancerz ich odwłoka (zool.: abdomen) jest mocniej wykształcony, bardziej spłaszczony i z zasady nieco krótszy niż pancerz krewetek. Odchodzące od niego odnóża odwłokowe są mniej lub bardziej zredukowane. To właśnie one służą samiczkom do przyklejania jaj na swoim ciele.

W obrębie kroczących wyróżniamy cztery grupy:

 • długoodwłokowe (zool: palinura)
 • rakowce (zool: astacura)
 • miękkoodwłokowe(zool: anomura)
 • krótkoodwłokowe (zool.: brachyura)

Długoodwłokowe (raki bez szczypców) obejmują:

 • langusty
 • łopaciarzy

Do rakowców należą:

 • homarowate
 • homarzec
 • raki rzeczne

Do grupy miękkoodwłokowych zaliczają się:

 • galathea nexa
 • raki pustelniki
 • jeżokraby

Do krótkoodwłokowych (prawdziwych krabów) należą:

 • homolidae
 • calappa granulata
 • kraby pająkowate
 • kraby kieszeńce
 • carpilius convexus
 • kraby tęczowe
 • jeżokraby wyższe
 • kraby słodkowodne
 • kraby z rodziny grapsidae
 • kraby z rodziny gecarcinidae
 • strzępielowate

↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.006436 Sekunden