Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: NapojeNapoje alkoholoweWino
Areometr Oechsle to skonstruowane przez Christiana Ferdinanda Oechsle urządzenie pomiarowe służące do określania wagi moszczu, wzgl. gęstości cieczy wyrażanej w stopniach Oechsle. W skład areometru Oechsle wchodzi obciążony na końcu rtęcią, bądź ołowiem podłużny, cylindryczny pływak. Przyrząd ten umieszcza się często w obudowie szklanej, którą napełnić można analizowaną cieczą. Głebokość, na jaką zanurza się pływający w niej w pozycji pionowej areometr zależna jest od jej gęstości. Im większa zawartość cukru badanej cieczy (np. moszczu), tym areometr wypłynie wyżej, wskazując tym samym na większą gęstość, wyrażoną w stopniach Oechsle. Znajdująca się zazwyczaj po zewnętrznej stronie pojemnika skala o zakresie pomiarowym 20 °C służy do odczytania danych. Aby były one jak najbardziej dokładne, należy pamiętać, iż w przypadku temperatur poniżej 20 °C powinno się dodać 0,2 stopnie Oechsle. Jeśli temperatura wynosi więcej niż 20 °C, to trzeba je odjąć. Areometr Oechsle nie należy już jednak do standardowego arsenału przyrządów służących do pomiaru wagi moszczu. Jego miejsce zajął bowiem refraktometr.


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.005313 Sekunden