Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj: NapojeNapoje alkoholoweWino
Pochodzący z Pforzheim, miasta w południowo-zachodnich Niemczech, aptekarz i złotnik, Christian Ferdinand Oechsle (ur. 26.12.1774 r. w okolicach Baiersbronn, zm. 17.03.1852 r. w Pforzheim), syn witrażysty Israela Oechsle. Ferdinand Oechsle wraz ze swoim synem, Christianem Ludwigiem, skonstruował przyrząd pomiarowy - gęstościomierz, który otrzymał miano areometru Oechsle. Miernik ten miał mu pomóc w określeniu gęstości moszczu gronowego, a tym samym - pośrednio - zawartego w nim cukru. Waga moszczu określana jest w stopniach Oechsle (skrót: "°Oe"), ukazujących różnicę wagi (w gramach) jednego litra moszczu w stosunku do jednego litra wody. Moszcz o gęstości 78 °Oe waży zgodnie z powyższym 1078 g.

Do określania zawartości cukru służą różne jednostki miary. Stopnie Oechsle stanowią w Niemczech, Luksemburgu i Szwajcarii podstawową jednostkę wyrażania wagi moszczu wina. W Austrii natomiast ich rolę spełniają stopnie °KMW, wzgl. Babo. Międzynarodową, ujednoliconą jednostką miary zawartości procentowej cukru w masie stosowaną przez plantatorów wina głównie krajów angielskojęzycznych jest Brix, wzgl. Balling, podczas gdy we Francji i Hiszpanii do tego celu służy Baumé.

Wagę moszczu wyrażoną w stopniach Oechsle można obliczyć, wychodząc od gęstości w g/cm3 i stosując następujący wzór fizyczny, będący zarazem definicją stopnia Oechsle: "°Oe = (gęstość w g/cm3 * 1000) - 1000". Jeżeli moszcz ma gęstość np. 1,15 g/cm3, to jego waga wynosi (1,15 * 1000) - 1000 = 150 °Oe.


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.00537 Sekunden