Wielojęzyczna encyklopedia artykułów spożywczych · Artykuły spożywcze - napoje - odżywianie - gotowanieJestes tutaj:Osoba odpowiedzialna za treść strony w rozumieniu § 6 niemieckiej ustawy o korzystaniu z teleusług (TDG):

Frank Massholder
foodlexicon.org
Usinger Str. 5b
61440 Oberursel
+49 6172 1375 899
f r a n k (dot) m a s s h o l d e r (at) f o o d l e x i c o n (dot) o r g

Z języka niemieckiego na polski przełożyła:
Magdalena Ciążyńska
m a g d a (dot) c i a z y n s k a (at) f o o d l e x i c o n (dot) o r g

Adres strony www: http://www.foodlexicon.org


↑ top · IndeksSzanowni Państwo,

foodlexicon.org został stworzony i sprawdzony według najlepszej woli i wiedzy. Redakcja foodlexicon.org nie ponosi jednak odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk części lub całości informacji, rozpowszechnianie w filmie, radiu, bądź telewizji, powielanie fotomechaniczne, za pomocą nośników audio i nośników danych oraz wszelkiego rodzaju systemów przetwarzania danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora.

Zarówno teksty, jak i zamieszczane na stronach foodlexicon.org zdjęcia są chronione prawem autorskim. Używanie ich na własnych stronach internetowych czy też w innych mediach stanowi wykroczenie przeciw prawu autorskiemu. W przypadku jego wykrycia, osoba łamiąca prawo otrzyma najpierw od autora osobiste upomnienie (bez sankcji pieniężnych), a w razie zlekceważenia tego ostrzeżenia, zostanie ona zawezwana przez adwokata do usunięcia ze swojej oferty internetowej danych tekstów. Ponadto nałożony zostanie na nią obowiązek pokrycia kosztów manipulacyjnych. Dalsze nieprzestrzeganie praw autorskich rozstrzygane będzie na drodze sądowej.

Szanowni Użytkownicy stron foodlexicon.org, uprzejmie prosimy o zgłaszanie autorowi wszelkich naruszeń jego praw autorskich.


↑ top · IndeksOdpowiedzialność

Pomimo skrupulatnej kontroli zawartości publikowanego przeze mnie materiału nie ponoszę odpowiedzialności za treść odnośników zewnętrznych (linków). Za treści przekierowane linkiem zawsze odpowiedzialny jest oferujący lub użytkownik danej strony.


↑ top · IndeksZnaki towarowe

Wszystkie słowa, które według mojej wiedzy są wpisane do rejestru znaków towarowych, zostały przeze mnie każdorazowo odpowiednio oznaczone. Należy jednak podkreślić, iż samo oznaczenie lub jego brak nie narusza stanu prawnego zarejestrowanych znaków towarowych.

foodlexicon.org nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość udostępnianych informacji ani za ewentualne szkody mające związek lub mogące wynikać z korzystania z niniejszej strony (por. "Odpowiedzialność").


↑ top · IndeksObsługa prawna

Interesy foodlexicon.org reprezentuje obecnie p. Florian Bischoff.


↑ top · Indeks


Sledz mnie

foodlexicon.org @ google+:↑ top · Indeks


Ladezeit: 0.004659 Sekunden